Ana Sayfa | Site Haritası | İletişim | İlgili Linkler
Türkçe | Español | English

Current Flash version doesn't not support

VERGİ REJİMİ

Gelir Vergisi
Bu vergiler yalnız Kosta Rika’da oluşmuş gelirlere uygulanır.
Aşağıdakiler tarafından ödenmeleri gerekir:

1) Faaliyetlerinden dolayı gelir elde eden kişiler
   
a) Yıllık 3.700 USD kadar olan kazançlar vergi ödemezler
    b) 3.700 USD geçen ve 6.500 USD kadar olan kazançlardan : %10
    c) 6.500 USD geçen ve 10.725 USD kadar olan kazançlardan : %15
    d) 10.725 USD geçen ve 22.400 USD kadar olan kazançlardan : %20
    e) 22.400 USD üstü kazançlardan : %25

2) Kanuni müesseseler (Anonim Şirketler ve Kurumlar)
    a) Yıllık brüt geliri 67.500 USD kadar : karın %10 u
    b) Yıllık brüt geliri 135.000 USD kadar : karın %20 si
    c) Yıllık geliri 135.000 USD fazla olanlar : karın %30 u

Mali yıl (Ekim- Eylül) içerisinde ticari faaliyette bulunmayan kurumlar, yıllık 135 USD lik CAN ödemeleri gerekir.Mali yıl içinde gerçekleşen zararlar, takip eden üç sene içerisinde mahsup edilebilirler. Ziraat faaliyetleri durumunda, zararlar, takip eden 5 sene boyunca mahsup edilebilirler.

3) Dağıtılan kar üstünden vergi
    a) Elde edilen karın ortaklara dağıtılması durumunda, vergi dairesine %15 vergi ödenir
    b) Kar payı dağıtımı, hisse senetleri resmi ve tanınmış bir borsada kayıtlı bir şirket tarafından yapıldığı durumlarda, eğer hisseler borsada satın alınmışsa, verginin %5 i alıkonulur.

4) Maaş üzerinden alınan vergisi
    a) Yıllık 1000 USD a kadar olan CAN maaşlar : vergiden muaf
    b) 1000 USD ile 1.400 USD arası : %10
    c) 1.400 USD üstü : %15

5) Arsa ve toprak vergisi
2 Mart 1939 tarihli 27 sayılı kanun gayrimenkuller konusundaki vergileri belirler. Bu vergiler belediyeler tarafından toplanır ve makul ölçülerdedir. Bu vergiler tarlalar veya inşaatlar üzerinden, yerinde alınır, kırsal alanlar dahil. Kosta Rica da başka vergiler de vardır, eğer daha fazla bilgi almak istiyorsanız avukatınız veya müşaviriniz ile görüşün.
 


Costa Rica H. Consulate Istanbul 2021 @ Tüm hakları saklıdır